המחוזי: חברת ביטוח שרוצה לשלם לצד שלישי חייבת לפנות בכתב למבוטח על מנת לקבל את הסכמתו המפורשת

המחוזי: חברת ביטוח שרוצה לשלם לצד שלישי חייבת לפנות בכתב למבוטח על מנת לקבל את הסכמתו המפורשת

בית המשפט ציין, כי האיזון שמצא המחוקק בא לידי ביטוי בסעיף 68 לחוק, המקנה למבוטח זכות להתנגד להסכם הפשרה. כדי שזכות זו תשרת את מטרתה, עליה להיות אפקטיבית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה