רשות שוק ההון עורכת סקר למיפוי תפיסת הסיכונים של מנהלי הגופים המוסדיים

רשות שוק ההון עורכת סקר למיפוי תפיסת הסיכונים של מנהלי הגופים המוסדיים

במכתב שנשלח למנהלי הגופים המוסדיים ציינה הרשות כי היא רואה חשיבות בניהול סיכונים איכותי בגופים המוסדיים ובכלל זאת גם קידום מודעות לגבי תמונת הסיכונים אליהם הם נחשפים. הסקר נערך על מנת לתמוך בגיבוש של תמונת סיכונים רחבה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה