התובע נפגע עת דלת הרכב נסגרה על אצבעותיו; ביהמ"ש: האירוע לא מהווה "תאונת דרכים" / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובע נפגע עת דלת הרכב נסגרה על אצבעותיו; ביהמ"ש: האירוע לא מהווה "תאונת דרכים" / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כי לצורך הכרה באירוע כתאונת דרכים צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון - האם הפעולה הנדונה חיונית במובן ה"פיזי" לנסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו והתנאי השני - האם הפעולה הנדונה מהווה חלק טבעי ואינטגרלי מהנסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה