אושרה ייצוגית נגד הפניקס שהוגשה בטענה למכירה של כתבי שירות שלא על פי הוראות הדין

אושרה ייצוגית נגד הפניקס שהוגשה בטענה למכירה של כתבי שירות שלא על פי הוראות הדין

המחוזי מתבקש לתת צו שיורה להפניקס להציג את מחיר כתב השירות בנפרד ממחיר פוליסת הביטוח; צו שיורה להפניקס שלא להתנות רכישת ביטוח ברכישת כתבי שירות; צו שיורה להפניקס לאפשר למבוטחיה שלא לרכוש את כתבי השירות במסגרת תכנית הביטוח, תוך הפחתת עלותם מעלות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה