הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות בוטל על רקע ההערכה באוצר כי העלאת גיל הפרישה לנשים תאושר

הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות בוטל על רקע ההערכה באוצר כי העלאת גיל הפרישה לנשים תאושר

משרד האוצר לפוליסה: הצעת חוק גיל הפרישה שכלולה במסגרת חוק ההסדרים מביאה לצמצום משמעותי בגובה הגירעון ומכאן בצורך לבצע קיזוז בקרנות הפנסיה הוותיקות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה