המחוזי: התקבלה בקשת אישור תובענה ייצוגית בעניין שיווק כתבי שירות כחלק בלתי נפרד מתוכנית הביטוח

המחוזי: התקבלה בקשת אישור תובענה ייצוגית בעניין שיווק כתבי שירות כחלק בלתי נפרד מתוכנית הביטוח

על פי הנטען, חברת הביטוח שיווקה פוליסה תוך יצירת מצג כי כתבי השירות הם חלק בלתי נפרד מהפוליסה עצמה, ולא מוצר משלים ונפרד הנמכר על ידה בנוסף לביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה