מנורה מבטחים רשמה רווח חציוני כולל של 438 מיליון שקל מול הפסד כולל של 27 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020

מנורה מבטחים רשמה רווח חציוני כולל של 438 מיליון שקל מול הפסד כולל של 27 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020

ברבעון השני נרשם רווח כולל של 238 מיליון שקל לעומת 314 מיליון שקל ברבעון המקביל. סך הפרמיות ודמי גמולים שוטפים שנגבו על ידי הקבוצה במחצית הראשונה של 2021 הסתכם בכ-12 מיליארד שקל - גידול של 10.9%. התשואה על ההון במונחים שנתיים - 19.6%

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה