חריגה ממגבלה הנוגעת לרשימת נהגים שרשאים לנהוג לפי הפוליסה תזכה בפיצוי יחסי / עו"ד ג'ון גבע

חריגה ממגבלה הנוגעת לרשימת נהגים שרשאים לנהוג לפי הפוליסה תזכה בפיצוי יחסי / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט סבר, כי רמת הסיכון שנשקפה מנהיגת האב (שלא היה ברשימה) לא הייתה גבוהה על פניה מזו של הבן, וניתן היה לסבור בטעות כי הביטוח מכסה אף את נהיגתו שלו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה