הפיקוח עוצר את השידול למשוך את כספי הפנסיה בטרם עת וקובע כי גם בקופת גמל לא ניתן יהיה למשוך כסף לפני שהסתיימו יחסי עובד-מעביד

הפיקוח עוצר את השידול למשוך את כספי הפנסיה בטרם עת וקובע כי גם בקופת גמל לא ניתן יהיה למשוך כסף לפני שהסתיימו יחסי עובד-מעביד

לאחרונה הובא לידיעת הרשות כי התפתחה בשוק החיסכון הפנסיוני פרקטיקה פסולה, לפיה בעלי רישיון וכן גורמים נוספים שאינם בעלי רישיון, מפרסמים הודעות לציבור הרחב ואף משדלים בדרכים שונות חוסכים ועמיתים בקרנות הפנסיה "להשיג כסף קל ומהיר"

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה