מחקר בנק ישראל: שליחת הודעות SMS השפיעה על קבלת החלטות פיננסיות בקבוצות מיעוטים: המקרה של "חיסכון לכל ילד"

מחקר בנק ישראל: שליחת הודעות SMS השפיעה על קבלת החלטות פיננסיות בקבוצות מיעוטים: המקרה של "חיסכון לכל ילד"

מטרת ההודעות הייתה לדרבן השתתפות פעילה של הורים בבחירת תוכנית החיסכון לילדים. שיעור ההשתתפות האקטיבית בתוכנית של האוכלוסייה היהודית הלא חרדית עלתה ב-15%. תוספת החיסכון עלתה ב-8%. הורים בעלי אוריינות פיננסית נמוכה הושפעו בצורה פחותה משמעותית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה