ייצוגית נגד הפניקס בטענה להפחתת תגמולים ממבוטחים שבחרו לא לתקן את רכבם שנפגע בתאונה

ייצוגית נגד הפניקס בטענה להפחתת תגמולים ממבוטחים שבחרו לא לתקן את רכבם שנפגע בתאונה

לטענת המבקש, הפחתה מתבצעת גם כאשר מבוטחים או צדדים שלישיים בחרו לא להעביר חלקים שנפגעו ברכב לידי הפניקס, ובכל מקרה, חלה עליה חובת ההנמקה ואין לבצע הפחתה שרירותית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה