ייצוגית נגד הראל בטענה שהפחיתה "קנס משיכה" בסך 20% במהלך ניוד ביטוח חיים לקרן אחרת

ייצוגית נגד הראל בטענה שהפחיתה "קנס משיכה" בסך 20% במהלך ניוד ביטוח חיים לקרן אחרת

לטענת המבקש, הראל נשענת על פרשנות לתנאי הפוליסה שלו "שילוח-הראל", שסותרת את הוראות הדין, ובלי שניתנה לו כל התראה טרם ההעברה. המבקש מציין כי בחינת הנושא מעלה, שקיימות אצל הראל פוליסות ביטוח חיים רבות הכוללות מנגנון "קנס משיכה" דומה לזה שקיים בעניינו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה