לאחר העלאת גיל הפרישה לנשים – אושר השינוי בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות

לאחר העלאת גיל הפרישה לנשים – אושר השינוי בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות

השינוי נועד לאפשר לקרנות הפנסיה הוותיקות לשלם לנשים הפורשות מעבודה את הפנסיה החל ממועד פרישתן

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה