מהם התנאים לכריתת חוזה ביטוח בין חברת ביטוח לבין מבוטח? / עו"ד ג'ון גבע

מהם התנאים לכריתת חוזה ביטוח בין חברת ביטוח לבין מבוטח? / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט צריך היה להכריע, האם נכרת חוזה ביטוח בין התובעת לבין חברת הביטוח לגבי שתי פוליסות ואם התשובה חיובית, האם קמה לחברת הביטוח חבות ביטוחית מכוח הפוליסות?

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה