התובעת והנתבע עשו קנוניה בקשר להתרחשות התאונה / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובעת והנתבע עשו קנוניה בקשר להתרחשות התאונה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט סבר כי גרסתה של התובעת לא נמצאה אמינה וזאת בצירוף התמיהות שעלו מהעדויות השונות ובמיוחד מיקום מוטעה של הפגיעה, אי זיהוי הנהג ואי זיהוי הרכב. נכתב בפסק הדין, כי הן עדי התובעת והן עדי הנתבע הותירו רושם שלילי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה