מחלוקת פרשנית בנזק שסיבתו הנטענת היא "פעולת איבה" / מאת יעקב קיהל

מחלוקת פרשנית בנזק שסיבתו הנטענת היא "פעולת איבה" / מאת יעקב קיהל

ההיקש למעשים נפשעים שסיבותיהם ברקע דתי או סוציו-כלכלי, ולא במטרה לאומנית ישירה, מעמעם את הפרשנות המילולית של חריגי הפוליסה, הן לעניין נזקי הגוף והן לעניין נזקי הרכוש

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה