החריג בסעיף 62(ד) לחוק חוזה הביטוח (קרבת משפחה) לא חל כאשר תביעת התחלוף היא נגד המבטחת של המזיק

החריג בסעיף 62(ד) לחוק חוזה הביטוח (קרבת משפחה) לא חל כאשר תביעת התחלוף היא נגד המבטחת של המזיק

הציפייה הסבירה של מבוטח המבוטח בביטוח צד ג', היא כי במקרה בו רכבו יפגע ברכב השייך למי מבני ביתו, יהיה הנזק מכוסה על ידי הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה