אלרוב מגבירה את הלחץ על כלל ביטוח לעצירת ההנפקה: מציעה מתווה לפיו מניות בשיעור של מעל 15% מהחברה יופקדו בידי נאמן

אלרוב מגבירה את הלחץ על כלל ביטוח לעצירת ההנפקה: מציעה מתווה לפיו מניות בשיעור של מעל 15% מהחברה יופקדו בידי נאמן

הצעה זו מגיעה לאחר פנייה קודמת במסגרתה ביקשה אלרוב להשהות את בחינת הנפקת המניות לציבור. מכתבי אלרוב הם על רקע הודעת כלל ביטוח על כוונה להנפיק מניות בהיקף מוערך של כ-500 מיליון שקל

אלרוב נדל"ן, בראשות אלפרד אקירוב, מגבירה את הלחץ במטרה לעצור את ההנפקה של כלל ביטוח. אתמול (ג'), כך נחשף בפוליסה, מאלרוב נשלחו שני מכתבים לכלל החזקות. בראשון הוצע לכלל ביטוח להשהות את הבחינה של הנפקת המניות לציבור ותחת זאת לפתוח במגעים עם אלרוב.

במכתב השני, שנשלח שעות ספורות לאחר המכתב הראשון, ואף טרם התקבלה עליו תגובה, הציעה אלרוב מתווה לפיו מניות בשיעור של מעל 15% מכלל ביטוח יופקדו בידי נאמן. על פי המתווה השני שהציעה אלרוב, כלל ביטוח תבצע הנפקה מיידית של מניות כלל לאלרוב במתווה שיכלול מנגנון לפיו כל רכישה של מעל 15% מהון מניות כלל תופקד בידי נאמן שדמותו תוכרע על ידי הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת.

זאת, בהמשך לדיווחי כלל ביטוח, כי החברה בוחנת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות בהיקף מוערך של כ-500 מיליון שקל.

באלרוב מציינים כי פניותיהן לכלל ביטוח טרם נענו.

באלרוב מדגישים כי הצעותיהם לפתיחה במגעים או הנפקה מיידית מוגבלת הן לטובתה של חברת כלל ולטובת ציבור המחזיקים במניותיה, באופן שיקדם את האינטרסים של החברה ויעניק לה יתרונות כלכליים מהותיים על פני ההנפקה הנבחנת. לרבות: ללא 1. הנחה על מחיר הסגירה של המניה ואף פרמייה (כפוף למכפיל ההון נשוא ההנפקה), 2. עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 2%, 3. עמלות חתמים ומשווקים.

במכתב מצוין כי כלל ביטוח פרסמה מסמך שיווקי בדבר הנפקת כלל, במסגרתו נכללו מידעים נוספים שלא נכללו בדיווח של כלל לרשויות ולציבור, לרבות:

  1. מחיר המינימום במכרז משקף הנחה של כ-7% על מחיר הסגירה ליום 10 בינואר 2022.
  2. עמלת ההתחייבות המוקדמת תהיה בשיעור של 2%.
  3. בהתאם לטבלת השוואה שצורפה, מכפיל ההון של חברת כלל הוא 0.69%.

לדברי אלרוב, החלופה המוצעת נועדה לקדם את האינטרסים של כלל ולהעניק יתרונות כלכליים מהותיים על פני ההנפקה הנבחנת.

באלרוב מדגישים כי הפרסומים בתקשורת הכלכלית טענו כי מאחורי המהלך עומד רצון לדלל את החזקותיה של חברת הנדל"ן אלרוב. באלרוב מציינים עוד כי גורם בשוק ההון מסביר כי עצם הבחירה של כלל במודל של הנפקה מניות, ולא גיוס באמצעות שטרי הון, כפי שפעלו חברות הביטוח בשנים האחרונות על מנת לעמוד ביעדי ההון הנדרש על פי סולבנסי 2, מעידה גם היא טקטיקת הדילול.

עוד נודע, על פי אלרוב, כי היקף ההנפקה הנבחנת עומד על 500 מיליון שקל וכי אם ההנפקה תצא לפועל, ניתן יהיה במידה רבה לראות את המהלך הזה כפעילות הגנה מפני אלפרד אקירוב, בעל המניות הגדול בכלל החזקות כיום (15%), שמחזיק במניות החברה באמצעות אלרוב נדל"ן שבשליטתו (78%).

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה לפנייה הראשונה: ״אנו מאשרים את קבלת המכתב. החברה והדירקטוריון ניהלו תהליך מובנה וסדור, ולקחו בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים, כשטובת החברה היא שעומדת לנגד עיניהם״.

טרם התקבלה תגובת כלל ביטוח להצעה השנייה.

 

תמונה: אלפרד אקירוב

 

 



כתיבת תגובה