פרשת הצתה של כלי רכב שבוטח על שם נהגו הקבוע ובן בעליו

פרשת הצתה של כלי רכב שבוטח על שם נהגו הקבוע ובן בעליו

בניגוד לחובות הגילוי בשיטות משפטיות אחרות, אין מוטלת על המבוטח חובת גילוי יזום, ולגביה הגדיר המחוקק רק את איסור ההסתרה בכוונת מרמה. אם כך, מה שהמבטח אינו שואל במפורש נחשב בעיניו לכאורה כמידע בלתי רלבנטי, ואין המבוטח חייב להעלותו מיוזמתו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה