דירוג עולמי של המבטחים לשנת 2020

דירוג עולמי של המבטחים לשנת 2020

חברת הדירוג A.M. Best מדרגת על פי שני מדדים: על פי פרמיה נטו ועל פי נכסים לא בנקאיים. עשרת הגדולים בכל מדד

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה