תוצאות 2021: הפניקס עם התשואה הגבוהה ביותר בקרנות הפנסיה – 17.75%

תוצאות 2021: הפניקס עם התשואה הגבוהה ביותר בקרנות הפנסיה – 17.75%

לאחר חודש דצמבר חיובי בשוק ההון, קרנות הפנסיה במסלול ההשקעה לבני 50 ומטה נועלות את שנת 2021 עם תשואות גבוהות במיוחד

קרנות הפנסיה במסלול ההשקעה לבני 50 ומטה נועלות את שנת 2021 עם תשואות מרשימות, לאחר שבמהלך חודש דצמבר 2021 התשואות נעו בין 1.64% ל-2.86%.

הפניקס רושמת את התשואה הגבוהה ביותר במסלול לבני 0-50 עם תשואה של 17.75%, כאשר יתר הקרנות רשמו תשואות שנעו בין 12.40% ל-17.20%. במקום השני קרן הפנסיה של איילון מיטב – רשמה תשואה של 17.20% ואחריה מנורה מבטחים עם תשואה של 16.91%.

במבט לשלוש שנים, התשואות נעו בין 37.67% ל-43.16%. איילון מיטב – 43.16%, אחריה כלל ביטוח – 42.16%, ואחריהן – הפניקס עם תשואה של 42.02%.

במבט לחמש שנים, התשואות נעו בין 47.67% ל- 57.83%. כאשר אלטשולר שחם עם התשואה הגבוהה ביותר  – 57.83%, אחריה הפניקס – 55.88% ואחריהן איילון מיטב – 54.62%.

 

תשואות קרנות הפנסיה, במסלול השקעה לבני 0-50

קרן פנסיה

תשואה
מתחילת 2021
תשואה דצמבר 2021 תשואה
3 שנים
תשואה
5 שנים
סך נכסי  פנסיה בחברה (במיליארדי שקלים)

הפניקס

17.75%

2.86%

42.02%

55.88%

47

איילון מיטב

17.20%

1.89%

43.16%

54.63%

25

*מנורה מבטחים

16.91%

2.23%

40.60%

53.38%

181

כלל ביטוח

16.71%

2.29%

42.16%

54.37%

91

מגדל מקפת

15.69%

2.15%

37.67%

47.67%

97

הראל

15.57%

2.22%

38.21%

49.74%

104

אלטשולר שחם 12.40% 1.64% 41.52% 57.83%

30

 כתיבת תגובה