איומים על המבוטח ועל רכושו: מתי צריך לדווח על כך לחברת הביטוח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

איומים על המבוטח ועל רכושו: מתי צריך לדווח על כך לחברת הביטוח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש, כי הקביעה מהו שינוי מהותי שדורש מהמבוטח לדווח על המקרה לחברת הביטוח, נמדדת בהתאם למבחן הסבירות ומה מצופה ממבוטח סביר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה