סוגיית ביטול הפוליסה: המבטחת ביטלה את הפוליסה כנדרש בשל פיגור המבוטח בתשלום דמי הביטוח

סוגיית ביטול הפוליסה: המבטחת ביטלה את הפוליסה כנדרש בשל פיגור המבוטח בתשלום דמי הביטוח

בית משפט השלום קבע כי מנורה מבטחים הודיעה לבנק הפועלים מבעוד מועד, וכי פוליסת ביטוח החיים בוטלה כדין

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה