ווישור תחלק אופציות למנהלים ולעובדים

ווישור תחלק אופציות למנהלים ולעובדים

דירקטוריון החברה אישר הקצאת אופציות המהוות יותר מ-6% מהון החברה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה