חתימת המבוטחת על טופס אישור תנאים זויפה ואולם המבטחת רשאית להסתמך על ההחרגות בפוליסה / מאת עו"ד ג'ון גבע

חתימת המבוטחת על טופס אישור תנאים זויפה ואולם המבטחת רשאית להסתמך על ההחרגות בפוליסה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי ביטוח מסוג מושא התביעה לא נועד לכסות סיכונים שהתממשו זה מכבר ובמצב בו קיימת ודאות מוחלטת להתממשות הסיכון, כמו מחלות מהן סובל המבוטח במועד כניסתו לביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה