העליון: חברת השכרת הרכב חייבת לכסות את נזקי צד ג' / מאת עו"ד ג'ון גבע

העליון: חברת השכרת הרכב חייבת לכסות את נזקי צד ג' / מאת עו"ד ג'ון גבע

העליון ציין כי משרד התחבורה מאפשר לחברות השכרה לנקוט באחת משתי דרכים: לבטח את רכביהן בביטוח צד ג' או ליטול על עצמן התחייבות לכיסוי נזקי צד ג' * המטרה: למנוע מצדדים שלישיים לעמוד בפני שוקת שבורה ללא יכולת להיטיב את נזקיהם, גם במקרים שבהם הנהג השוכר ייעלם

רוצים להמשיך לקרוא?



כתיבת תגובה