אובדן כושר עבודה

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: נמנעת מתשלום חד פעמי בגין נכות תמידית הקבוע בפוליסת אובדן כושר עבודה

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד מנורה מבטחים בטענה להימנעותה במתכוון מתשלום חד פעמי בגין נכות מוחלטת ותמידית למבוטחיה הסובלים מאובדן כושר עבודה. במבוא לבקשה נאמר, כי עניינה במתן צו הצהרתי המורה על תשלום נוסף, הקבוע בפוליסת אובדן כושר עבודה, בגין נכות מוחלטת ותמידית, וכן בחיובה של מנורה בתשלום / השבת הסכומים שהיא מחזיקה שלא כדין, ואשר אמורים להיות משולמים על ידה למבוטחיה כחלק מתשלום ביטוחי, במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה. לטענת המבקשת, המבוטחת בפוליסת ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה אצל מנורה (פוליסת ביטוח חיים "עדיף...