אוטוגלס

משרד התחבורה חזר בו מהכוונה לחייב את מתקיני השמשות לבצע כיול לאחר כל התקנה

לאחר שבחודש אוגוסט השנה משרד התחבורה חייב את מתקיני שמשות הרכב לבצע כיול בכל החלפת שמשה – המשרד חוזר בו כעת מהוראה זו והוא מחייב את מתקיני השמשות לבצע כיול רק במידה שהתגלה צורך לכך, לאחר בדיקה של מערכות הרכב. הנחיה זו, לו הייתה מיושמת, הייתה מעמיסה עלויות רבות על חברות הביטוח, והן בהתאם היו מגלגלות אותה על המבוטחים. זאת, כיוון שעל פי הנחיות משרד התחבורה, חייבים שמאי הרכב לכלול את עלות הכיול במסגרת דוח השמאות כחלק מהנזק הגולמי לרכב. מערכת כיול עולה כ-100 אלף שקל, והכיול עצמו נמשך כשעה...