אורלן

דירקטוריון מגדל סוכנויות אישר את מיזוג סוכנויות שחם ואורלן

דירקטוריון חברת מגדל סוכנויות, חברה בת בבעלות מלאה של חברת מגדל ביטוח, אישר את מיזוג החברות הבנות, הסוכנויות שחם ואורלן. הסוכנות הממוזגת תהווה את בית הסוכן הגדול, הטכנולוגי והיעיל ביותר בענף המאגד כ- 440 סוכנים, כ- 100 עובדים ומאות אלפי תיקי לקוחות. על פי ההערכות, פעילות שני הגופים הניבה פרמיה שנתית כוללת של כמיליארד שקל בשנת 2020. באוגוסט נחשף בפוליסה על כוונת מגדל למזג בין הסוכנויות. שחם הוקמה בשנת 1972, נמצאת בבעלות מלאה של מגדל, ובשנים האחרונות מנוהלת על-ידי ג'קי מושקטל. הסוכנות מעסיקה כיום כ-70 עובדים ומאגדת כ-240 סוכנים פעילים....