איגוד חברות הביטוח

אושר מנגנון ההתחשבנות החדש: חברות הביטוח יעבירו לביטוח הלאומי 10% מפרמיות החובה עד 2025 ו-10.95% בהמשך

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות ח"כ אפרת רייטן-מרום אישרה הבוקר (ב') פה אחד, במסגרת חוק ההסדרים, מנגנון התחשבנות חדש בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות הביטוח, בשל תביעות בגין תאונות דרכים. כפי שנחשף בפוליסה, לפי המנגנון חדש, החל משנת 2023 חברות הביטוח יעבירו למוסד לביטוח לאומי שיעור גלובלי וקבוע מהכנסותיהן לצורך השתתפות בפיצוי כספי לנפגעים שהיה ברשותם גם ביטוח פרטי. לא יבוצעו עוד התחשבנויות בין הצדדים על כל מקרה ביטוח בנפרד. בין השנים 2023 ל-2025 יעבירו חברות הביטוח לביטוח הלאומי 10% מסך דמי ביטוח הרכב ששולמו להן על ידי...