איילון

אביגדור קפלן מונה ליו"ר איילון אחזקות

אביגדור קפלן מונה ליו"ר איילון אחזקות

אביגדור קפלן מונה ליו"ר איילון אחזקות. במסגרת אסיפה כללית של בעלי מניות הוא נבחר כדירקטור ובהמשך כיו"ר החברה. עוד נבחרו כדירקטורים אסתר דלל (דירקטורית בלתי…