אלון טאקו

הכשרה זכתה במכרז הביטוח האלמנטרי של קופת חולים מאוחדת באמצעות סוכנות עזרא גבאי

הכשרה תבטח בביטוח האלמנטרי את קופת חולים מאוחדת. הסוכנות שתהיה אחראית על הביטוח היא סוכנות עזרא גבאי, כך נודע היום (א') לפוליסה. הכשרה תחליף את מנורה מבטחים, שהעניקה עד כה את השירות לקופת החולים. המכרז פורסם על ידי קופת חולים מאוחדת באוגוסט 2019. הביטוח כולל ביטוחי רכוש - אש מורחב משולב עם אובדן תוצאתי, נזקי טרור ומלחמה, ביטוח אחריות צד ג', ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר, ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח כל הסיכונים – כספים, ביטוח נאמנות או ביטוח   Crime  וביטוח תאונות אישיות. תקופת ההתקשרות הכוללת תסתכם ...