אלטשולר שחם גמל ופנסיה

רווחי אלטשולר שחם גמל ופנסיה ברבעון הסתכמו בכ-66 מיליון שקל לעומת כ-49 מיליון שקל ברבעון המקביל

אלטשולר שחם גמל ופנסיה פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022: הרווח הנקי גדל ברבעון בכ-36% והסתכם בכ-66.3 מיליון שקל לעומת כ-48.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מדווחת כי תחלק דיבידנד בסך של כ-150 מיליון שקל בגין שנת 2021. זאת, בהמשך לדיווחים קודמים. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של כ-50 מיליון שקל בגין הרבעון הראשון של 2022. במהלך הרבעון אישרה אספת בעלי המניות את עסקת המיזוג עם פסגות אשר תאפשר לחברה הציבורית החדשה לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות. יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "אנו מציגים רבעון נוסף של...