אלי יונס

חברת אחות של בעלת השליטה והדירקטור אלי יונס רכשו מניות הפניקס ב-12.7 מיליון שקל

בעלי עניין בהפניקס רוכשים מניות בחברה. הפניקס דיווחה כי הדירקטור אלי יונס רכש כ-62 אלף מניות הפניקס לפי מחיר של 14.33 שקל למניה – בסכום כולל של כ-885 אלף שקל. חברת Leolin lux, חברה אחות של בעלת השליטה בהפניקס בלנוס לוקס, רכשה כ-823 אלף מניות באותו שער – בסכום כולל של כ–11.8 מיליון שקל. עוד נאמר בהודעות הפניקס כי יונס נחשב כבעל עניין עקב כהונתו כדירקטור בחברה ובחברת הבת של החברה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. יונס רכש את מניותיו בהתאם להסכם עליו חתם עם בעלות השליטה (בעקיפין) בחברה, קרן Centerbridge...