אריק לבנוני

המתיחות בלשכת סוכני הביטוח: חבר המועצה מאיר רוטברג ליו"ר ועדת הביקורת: יש לבדוק את התנהלות הוועד המנהל בעניין העסקת המנכ"ל

יש לבדוק את התנהלות הוועד המנהל בעניין המשך העסקתו של מנכ"ל הלשכה – כך דורש סוכן הביטוח וחבר המועצה מאיר רוטברג, מיו"ר ועדת הביקורת של לשכת סוכני הביטוח, אריק לבנוני. לדברי רוטברג, חברי הוועד המנהל החליטו על סיום העסקתו של המנכ"ל, והדבר, לטענתו, מהווה חוסר מנהל תקין ומנוגד לחוק. זאת, כיוון שלא בוצעו הליכים נדרשים כגון שיחה עימו ושימוע. לדברי רוטברג, המקורב לנשיא הקודם ליאור רוזנפלד ואף שימש כראש מטהו, התנהגות זו של הוועד המנהל חושפת את העמותה לתביעות משפטיות ניכרות. העתק מפנייה זו של רוטברג הועברה לרשם העמותות במשרד...