אשטרום

הראל ואשטרום רוכשות זכויות לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין

קבוצת הראל ואשטרום רוכשות, לראשונה ובמשותף, זכויות בחווה לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין בהשקעה של כ-40.5 מיליון אירו, כך נמסר מהחברה. הראל, באמצעות מוצרי החיסכון ארוך הטווח שבניהולה, וקבוצת אשטרום, באמצעות החברה הבת אנרגיה מתחדשת בניהולו של איציק מרמלשטיין, התקשרו במערכת הסכמים להשקעה בהיקף של כ-40.5 מיליון אירו בשותפות שווה. השותפות מחזיקה בכ-56.7% מהזכויות בחוות ייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח בפולין, כאשר הפרויקט בהיקף מצרפי של כ-257 מגה וואט. לאחר השקעתן בפרויקט יהפכו השתיים לשותפות של קרן תשתיות ישראל והשותפות תחזיק כ-70% מהזכויות. [caption id="attachment_94415" align="alignleft" width="1024"] חוות טורבינות רוח...