ביטוח החיים

תביעה: הראל אישרה לאלמן רק רבע מהתגמולים בפוליסות ביטוח החיים של אשתו המנוחה

הראל נתבעת לשלם לתושב חדרה את יתרת תגמולי הביטוח בסך 1.224 מיליון שקל בשל היותו המוטב בשתי פוליסות ביטוח החיים (ריסק) של אשתו המנוחה. לטענת התובע, עם פטירתה של אשתו בחודש נובמבר 2020, הוא פנה כמוטב על פי הפוליסות אל הראל בתביעה לתשלום תגמולי הביטוח על פי הפוליסות, אולם תביעתו התקבלה חלקית. לדבריו, הראל החליטה לאשר רק רבע מתגמולי הביטוח בפוליסה הראשונה (25% מ-500 אלף) ומחצית מתגמולי הביטוח בפוליסה השנייה (50% מ-1.5 מיליון שקל); זאת על יסוד טענתה במכתב הדחייה בדבר אי גילוי מהותי של מצב בריאותה של אשתו המנוחה,...