גמא

רווחי שיא בענף: הפניקס רשמה רווח חציוני כולל של 1.15 מיליארד שקל

הפניקס רושמת רווח חציוני כולל לבעלי המניות בסך של 1.153 מיליארד שקל, ותשואה על ההון של 29.6%, בהשוואה לרווח בסך של כ-171 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. ברבעון השני מדווחת הקבוצה על רווח כולל לבעלי המניות של 797 מיליון שקל ותשואה על ההון של 44.2%, בהשוואה לרווח בסך של כ-748 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה הבוקר החברה. הפניקס מציגה צמיחה גבוהה במגזרי הפעילות בהם התמקדה הקבוצה ובסך הנכסים המנוהלים. תוצאות אלו, כך נמסר, מבטאות את יכולות הקבוצה אשר ממוקדת בצמיחה ויצירת ערך לאורך זמן, במצוינות...