הנפקת אג"ח

הראל גייסה 250 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

קבוצת הראל השקעות ופיננסים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א'). זו הפעם הראשונה, כך נמסר, שקבוצת הראל השקעות מגייסת חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב. עד כה גיוסי ההון בוצעו באמצעות חברת הביטוח הראל הנפקות. במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-433 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-250 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 1.95% (מרווח של 108 נ"ב מהממשלתי) - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על כ-2.5%. במסגרת ההנפקה,...