הפניקס חברה לביטוח

חברת הביטוח לא הוכיחה כי המבוטח מסר פרטים כוזבים בכוונה מרמה / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בחדרה נדונה תביעתו של אדם (התובע) אשר יוצג על ידי עו"ד נ. שגב כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ (הנתבעת) אשר יוצגה על ידי עו"ד ש. גליק, כנגד צד ג' 1 אשר יוצג על ידי עו"ד מ. תאיה וכנגד מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ (צד ג' 2) אשר יוצגה על ידי עו"ד א. סביון. פסק הדין (ת"א 15740-04-19) ניתן בינואר 2022, מפי השופטת יפעת אונגר ביטון. בפני בית המשפט הונחה תביעה בסך 120,511 שקל, בגין אי תשלום תגמולי ביטוח עקב נזקי תאונה, וזאת על אף שהרכב בוטח בפוליסת ביטוח...