הרפורמה בביטוח בריאות

הרפורמה בביטוח בריאות: הפיקוח יוצר פוליסת בסיס אחידה שתכלול השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל וניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה היום (ג') את רפורמת ביטוחי הבריאות להערות הציבור. ההוראות כוללות מבנה חדש לשוק ביטוחי הבריאות שבבסיסן פוליסת בריאות בסיסית אחידה, איכותית ומקיפה הכוללת כיסויים להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל וניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל. חברות הביטוח והסוכנים יחוייבו לשווק למצטרפים לביטוח קודם כל את הפוליסה האחידה אשר תהווה את הרובד הראשון הבסיסי של כלל ביטוחי הבריאות הפרטיים, לפני הצעת הרחבות למוצרי ביטוח בריאות אחרים. הפוליסה האחידה והבסיסית תאפשר לחברות הביטוח להתחרות על מחיר המוצר ביתר שאת. עם זאת, הרפורמה תאפשר להציע למבוטח...