חגי שפירא

תחום החבויות הציג את הרווחיות הגדולה ביותר בעשור האחרון / מאת חגי שפירא

תחום החבויות הינו הקטן ביותר במגזר האלמנטרי והוא כולל ארבעה תתי תחומים עיקריים: אחריות מקצועית, אחריות מוצר, צד ג' וחבות המעבידים. התחום כולל פוליסות Stand alone או ככיסוי באוגדן הכולל גם כיסויי רכוש (כגון בתי עסק, דירות או הנדסי). תפוקת התחום בשנת 2021 הגיעה לכדי 4.16 מיליארד שקל (ללא שירביט) וזה מהווה כ-17.7% מתפוקת האלמנטרי (4.16 מיליארד שקל מתוך 23.5 מיליארד שקל). הגידול בתפוקה ביחס ל-2020 הינו בסדר גודל של 516 מיליון שקל (14.2%) והוא גדול בהרבה מהגידול של התחומים האחרים. עיקרו של הגידול מקורו בשינויים התעריפים (בעקבות הקורונה) בפוליסות...