חטיבת הלקוחות

מגדל משלימה רה ארגון בחטיבת הלקוחות: שרי פישר מונתה למנהלת מכירות חא"ט ופיננסים במרחב מרכז של מגדל

מגדל משלימה רה ארגון בחטיבת הלקוחות: שרי פישר מונתה למנהלת מכירות חא"ט ופיננסים במרחב מרכז של מגדל

מגדל משלימה בימים אלה סבב מינויים בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. החברה מקדמת קבוצת מנהלות ומנהלים, שצמחו בקבוצה, לתפקידי ניהול ומכירות בחטיבת הלקוחות. חלק מהמינויים פורסמו…