מור גמל ופנסיה

דוחות כספיים | הרווח הכולל של מור גמל ופנסיה עמד ברבעון 1 על כ-8.1 מיליון שקל

הרווח הכולל של מור גמל ופנסיה הסתכם ברבעון הראשון של 2023 בכ-8.1 מיליון שקל, ביחס לכ-1.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וכ-7.7 מיליון שקלים בשנת 2022 כולה. מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון עולה כי הכנסות החברה עמדו על כ-102.5 מיליון שקלים, לעומת כ-57.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לנוכח העלייה המשמעותית בהיקף הנכסים המנוהלים. הרווח הכולל לפני מס עמד ברבעון הראשון של שנת 2023 על כ-12.4 מיליון שקל. החברה מציינת כי בחודש מרץ 2023, במקביל לפרסום הדוחות הכספיים לשנת 2022, פרסמה החברה תחזית רווח שנתית. על פי התחזית, הרווח הכולל...