מיזוגים ורכישות

הממונה קבע את התנאים לרכישת ישראכרט; הראל: התנאים מקובלים על החברה

הראל דיווחה הבוקר על התנאים שקבע הממונה על רשות שוק ההון בפועל עמית גל לרכישת ישראכרט, ובאותה הודעה דיווחה כי התנאים מקובלים עליה והיא תפעל מול הרשות להשלמת הפרוצדורות הנדרשות. להלן עיקרי התנאים שהציב הממונה: ישראכרט סוכנות לביטוח: לצורך שמירה על פעילות אובייקטיבית של הסוכנות ומניעת זיקה בין הסוכנות לבין הגופים המוסדיים בקבוצת הראל, יקבעו מגבלות ותנאים שיחולו על פעילותה של הסוכנות ועל הממשקים של הסוכנות עם החברה והגופים המוסדיים שבשליטתה. יציבות פיננסית:  א. שיעור ההון העצמי מסך המאזן סולו המותאם של החברה לאחר השלמת העסקה עפ"י הסכם המיזוג, לא...