מעלות

מעלות: הראל נהנית ממעמד תחרותי איתן ופיזור עסקי לצד עודף הון ניכר ביחס לדרישה הרגולטורית

חברת הדירוג מעלות אשררה את דירוג הראל ברמה של AA+ באופק חיובי, כך הודיעה חברת הביטוח לבורסה ביום ה' שעבר. את מענק הדירוג הגבוה והאופק החיובי הסבירה מעלות ב"מעמד תחרותי איתן, כאחת משלוש קבוצות הביטוח הגדולות בישראל, הנהנית מפיזור עסקי משמעותי. זאת, לצד יחס הלימות הון גבוה הנתמך בעודף הון ניכר ביחס לדרישה הרגולטורית". האופק החיובי ניתן להראל לראשונה בינואר 2018. על פי מעלות, מימוש התחזית החיובית ייעשה במידה שהתנודתיות בשוק ההון תרד והראל תציג שיפור ברווחיות החיתומית. החולשות של הראל, על פי מעלות, טמונות בתנודתיות של הרווחיות בשל הריבית...