עדי בן אברהם

עו"ד עדי בן אברהם מסיים את תפקידו כיועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם מסיים את תפקידו כיועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח – כך נודע לפוליסה. מחליף אותו עו"ד פאיד טאמיש. בן אברהם מסיים את החוזה שלו ב-18 בינואר וביקש לסיים את תפקידו. הוא התבקש על ידי הלשכה לקיים חפיפה עד סוף חודש מרץ השנה. בכך יחתום בן אברהם יותר מחמש שנים בתפקיד – מהסוערות שידעה לשכת סוכני הביטוח. במהלך כהונתו הוביל בן אברהם את הגיבוש והניסוח של מספר הצעות חוק. כמו כן פעל במסגרת הלשכה לעריכת הצעות לתיקוני חוזר הצירוף, חוזר כתבי השירות וחוזר שירות סוכנים, מול הטיוטות...