ענת כנפו תבור

רה ארגון באלטשולר שחם: מקימה חברה ציבורית שתחזיק בחברת הגמל והפנסיה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מדווחת היום (ג') כי בכוונתה לבצע מהלך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תוקם חברה ציבורית חדשה אשר תחזיק במלוא הבעלות בחברת הגמל והפנסיה. כלל בעלי המניות במועד הקובע למיזוג יחזיקו בחברה החדשה באותו שיעור. המהלך יאפשר לחברה הציבורית לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות שלא ניתן לבצען כיום מאחר ולאלטשולר שחם גמל ופנסיה אישור לעסוק בפעילות גמל ופנסיה בלבד. אלטשולר שחם גמל ופנסיה עתידה להתקשר בהסכם מיזוג עם חברה חדשה ייעודית כך שמיד לאחר השלמת עסקת המיזוג, יוחזק מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר שחם גמל...