פינטק

רשות שוק ההון מקדמת את השימוש באמצעי תשלום חדשניים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת,  הפיצה להערות גורמי הממשלה הרלוונטיים, טיוטת תזכיר חוק שירותי תשלום. שירותים אלה כוללים פעילות של ניהול חשבון תשלום באמצעות ארנקים דיגיטליים, המאפשרת העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים, הנפקה של אמצעי תשלום וכן סליקה של עסקאות תשלום. תזכיר החוק מעודד את התחרות בתחום בכך שהוא מאפשר לגורמים חוץ בנקאיים בתחום התשלומים להיכנס ולהתפתח לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכל לצד שמירה על עניינם של הלקוחות הפרטיים ושל בתי העסק שבכספיהם מבוצעות עסקאות התשלום. מהרשות נמסר כי תזכיר החוק מתבסס על סטנדרטים בינלאומיים...