פנינסולה

מיטב דש: הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 עמד על 40 מיליון שקל, עלייה של כ-33% בהשוואה לאשתקד

הרווח הנקי של מיטב דש ברבעון השני של 2021 עלה ב-33% ועמד על כ-40 מיליון שקל בהשוואה לכ-30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה. ההכנסות ברבעון השני של 2021 הסתכמו לסך של כ-275 מיליון שקל, קצב שנתי של למעלה מ-1 מיליארד שקל ועלייה של כ-22%, בהשוואה להכנסות של כ-226 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהכנסות מניהול נכסים, מחבר הבורסה וממגזר אשראי חוץ בנקאי (בעיקר פנינסולה). היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה עלה ב-30 ביוני השנה בכ-24% לכ-67 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-54...